rosenhillystad1xBrf Rosenhill Ystad / Švedska
Opis: Podzemne vode 404kW