klagshamnskola2xKlagshamn škola, Švedska
Opis: zrak/voda 163 kW