marklundaosbyxMarklunda omladinski centar, Švedska
Opis:zrak/voda 29kW